+31 174 641 060

Best practice

Als vooruitstrevend bloemenexportbedrijf zoeken we voortdurend naar het hoogste niveau in elk aspect van de bloemenexport als een continu proces. Enkele indicatoren en cerfiticaten van onze best practices zijn:

- ISO 9001-2008, een Europese standaard voor kwaliteitsbeheer en kwaliteitscontrole.
- Florimark, een keurmerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
- De 'Known Shipper' -registratie in de Europese database. Een bewijs dat we de strenge veiligheidseisen m.b.t. het verzendklaar maken van luchtvrachtzendingen zorgvuldig toepassen.

Onze strategische inkooppartner Hamifleurs is zowel ISO 9001-2008 als Florimark gecertificeerd.